دپارتمان تهویه

دپارتمان ها

شرکت ابزارتونل‌جهان، مجموعه‌ای با طیف وسیعی از محصولات است. تعدد بالای زمینه‌های فعالیت شرکت و گستردگی و تنوع تولیدات، باعث تشکیل دپارتمان‌ها جهت دسته‌بندی هرچه بهتر محصولات بر اساس عرصه‌های فعالیت‌ شرکت شدند. دپارتمان‌ها با توجه به حضور فعال مجموعه ابزارتونل‌جهان در صنایعی همچون، تهویه، تونل‌، معدن، مترو و ساختمان عنوان بندی شده‌اند. دپارتمان تهویه

ادامه خواندن

Shotcrete

آموزشی

شاتکريت به عملیات پاشش مصالح تر یا خشک اطلاق می گردد كه از طريق جریان هوای فشرده با سرعت زياد روي سطوح پاشيده مي‌شود و به دو روش تر پاشی و خشك پاشی اجرا می‌گردد. از شاتکريت معمولاً به‌عنوان سيستم نگهداري موقت و در برخي موارد به‌عنوان پوشش دائمي استفاده مي‌شود.

ادامه خواندن