دپارتمان تهویه

دپارتمان ها

شرکت ابزارتونل‌جهان، مجموعه‌ای با طیف وسیعی از محصولات است. تعدد بالای زمینه‌های فعالیت شرکت و گستردگی و تنوع تولیدات، باعث تشکیل دپارتمان‌ها جهت دسته‌بندی هرچه بهتر محصولات بر اساس عرصه‌های فعالیت‌ شرکت شدند. دپارتمان‌ها با توجه به حضور فعال مجموعه ابزارتونل‌جهان در صنایعی همچون، تهویه، تونل‌، معدن، مترو و ساختمان عنوان بندی شده‌اند. دپارتمان تهویه

ادامه خواندن