نازل فلزی 1.5 اینچ

اطلاعات محصول

مشخصات فنی

تنظیمات محصول