نازل فلزی 2.5 اینچ

اطلاعات محصول

مشخصات فنی

تنظیمات محصول